Hoe het allemaal begon…

In 2001 stond de ezel Grietje met haar jonge ezelveulen opgesloten in een stal. Een groep vrienden kocht de arme merrie met haar veulen en zo ontstond De Ezelsociëteit. Sindsdien zijn er niet alleen meer dan driehonderdtwintig ezels, maar ook vijf muildieren, een muilezel en enkele paarden en pony’s opgevangen aan de Zwitsersekade in Zeist.

Doelstellingen van Stichting De Ezelsociëteit

  • Opvang, verzorging en herplaatsing van ezels.
  • Een oudedagsvoorziening en thuis voor bejaarde en gehandicapte ezels.
  • Opname van ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie in beslag zijn genomen.
  • Geven van voorlichting en het organiseren van cursussen over het houden van ezels.

Ziet u verwaarlozing of mishandeling van dieren?
Bel met de L.I.D. telefoon 0900 – 20 21 210 of met DE DIERENPOLITIE telefoonnummer 144 (red een dier).

Stichting De Ezelsociëteit is naast informatiepunt met betrekking tot gezondheid en het houden van ezels eveneens informatiepunt inzake de lange-afstand transporten in Europa van vee, waaronder veel ezels (zgn. “salami”-transporten).

Bij de uitoefening van onze activiteiten en het bereiken van onze doelstellingen wordt uitdrukkelijk geen winst beoogd. Alle inkomsten komen ten goede aan de ezels.

Stichting De Ezelsociëteit tracht haar doelstellingen te bereiken door de feitelijke opvang en zorg voor (verwaarloosde, mishandelde of oude) ezels, het bieden van een logeeradres, behandeling en verzorging van zieke ezels voor ezeleigenaren die te ver van Utrecht (Faculteit Diergeneeskunde) wonen of niet in staat zijn om de (medische) zorg te bieden die nodig is, het geven van voorlichting over ezels, het organiseren van evenementen, het werven van donateurs, het regelen van mogelijkheden tot het adopteren van ezels en het verrichten van alles wat met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn.

Waarom doen we dit werk?
In de jaren van ons bestaan hebben wij ruim 320 ezels (veelal verwaarloosd) binnengekregen. Bijna alle ezels, waaronder inbeslagnames door Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie, komen eerst in ons opvangcentrum. De meeste van hen hebben achterstallig onderhoud aan o.a. hoeven en/of gebit of zijn verwaarloosd. In één van de ruime stallen kan de ezel een beetje op verhaal komen. Hij krijgt goed eten en drinken en véél, heel veel liefde en aandacht. Daarbij ook de hoefsmid, die maakt dat de ezel weer zonder pijn kan lopen. En de dierenarts die eventueel aanwezige ziekten en wonden behandelt.

Met veel inspanning van onze vrijwilligers, de Ambulante Kliniek Paard van de Universiteit Utrecht en de holistische dierenartsen van Den Hoek lukt het meestal deze ezels zo goed en zo kwaad als het kan op te knappen. Daarna gaan ze naar een goed pleegadres.
Mocht een ezel niet meer te redden zijn, dan krijgt hij/zij nog een paar fijne dagen vol aandacht en lekkers in het opvangcentrum en laten we het dier uiteindelijk inslapen.

Stichting De Ezelsociëteit mag zich gelukkig prijzen met vele donateurs en sponsors die ons werk steunen.  Bijna al het werk bij Stichting De Ezelsociëteit wordt gedaan door vrijwilligers. Er is slechts 1 FTE aan betaalde krachten.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail