Algemeen Nut Beogende Instelling

Wist u dat u uw gift aan Stichting Opvang De Ezelsociëteit in veel gevallen kunt aftrekken van de belasting?

Door de aftrek op onder andere de inkomstenbelasting of (bij zakelijke donaties) winst of vennootschapsbelasting betaalt de fiscus mee aan uw steun. Uw voordeel kan hiermee oplopen tot wel 50%!  Dat is nog eens prettig geven toch?

Hoe werkt het?
Bij een eenmalige gift mag u het gedoneerde bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting als u boven een bepaalde drempel uitkomt. Geeft u vaker? Overweeg dan eens een Overeenkomst Periodieke Schenking (OPS). Dit kan tegenwoordig zeer eenvoudig online zonder tussenkomst van een notaris. Het voordeel van zo’n overeenkomst tot periodieke schenking is dat u uw volledige gift mag aftrekken en de drempel niet meer van toepassing is. Er geldt alleen een minimum van zestig euro per jaar (en mocht u ook bij andere goede doelen uw donatie op deze manier regelen, dan geldt dit minimum maar één keer, dus voor alle giften samen).

Download hieronder vrijblijvend onze Overeenkomst Periodieke Schenking; de toelichting is in het document opgenomen.

Download Overeenkomst Periodieke Schenking (PDF)

Wilt u persoonlijk advies? Mail dan naar: bestuur@ezelsocieteit.nl.

Mocht u besluiten over te gaan tot periodieke schenking, dan geven wij er de voorkeur aan om de ingevulde overeenkomst digitaal via e-mail te ontvangen op bovengenoemd e-mailadres (bestuur@ezelsocieteit.nl). U kunt de overeenkomst na ondertekening scannen of duidelijk fotograferen. Lukt dat niet, dan kan toezending natuurlijk ook gewoon per post.
Bij voorbaat hartelijk dank!

NALATENSCHAP

Wist u dat u Stichting Opvang De Ezelsociëteit kunt opnemen in uw testament? Bijvoorbeeld door een legaat dat ten goede komt aan de ezels.

Steeds vaker nemen ezelvrienden ons op in hun testament, omdat ze net als wij vinden dat ezels een goed leven en een tweede kans verdienen. Op deze website leest u meer over onze werkwijze, de bewoners in de opvang en onze pleegezels verspreid over het land.

Ook bij erfenissen en nalatenschappen is er een uitzondering voor ANBI organisaties als Opvang De Ezelsociëteit. Deze goede doelen zijn namelijk vrijgesteld van schenkingsbelasting / successierechten waardoor het geld dat u nalaat, volledig besteed kan worden aan de ezels.

Op de website van de belastingdienst is vrij uitgebreid de (actuele) informatie te vinden over schenken aan ANBI organisaties.

Stichting Opvang De Ezelsociëteit in uw testament

Heeft u vragen over het opnemen van Stichting Opvang De Ezelsociëteit in uw testament of wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Stuur een mail met uw contactgegevens naar bestuur@ezelsocieteit.nl en wij nemen desgewenst persoonlijk contact met u op.