Bestuur van Stichting Opvang De Ezelsociëteit

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

Heeft u vragen aan ons bestuur? U kunt hen bereiken via bestuur@ezelsocieteit.nl.

Algehele dagelijkse leiding
De algehele dagelijkse leiding is in handen van Hans Signer. Hij formuleert het beleid, waarbij hij verantwoording aflegt aan het bestuur.
Hans Signer kan geadviseerd worden door vrijwilligers met kennis en ervaring op een specifiek vakgebied. Zijn verantwoordelijkheid omvat voorts:​

  • Het welzijn van de dieren in de meest ruime zin,
  • Leiding geven aan dagmanagers,
  • Zorg dragen voor een correcte (financiële) administratie,
  • Accorderen van beleid en procedures,
  • Onderhandelen en accorderen van overeenkomsten (pleegadressen, leveranciers enz.),
  • Opname en herplaatsing van ezels,
  • Vertegenwoordigen van De Ezelsociëteit bij bijeenkomsten en evenementen,
  • Het onderhouden van contacten met organisaties en personen,
  • Controleren van de gang van zaken om prestaties te evalueren en ontwikkelen procedures of (beleidsmatige) veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en de zorg voor de ezels.

Dagmanagers
De dagelijkse werkzaamheden van de vrijwilligers en de stagiaires worden aangestuurd door de dagmanager. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijkse werk inzake de zorg voor de ezels en geeft leiding aan de vrijwilligers en stagiaires, verdeelt de taken en informeert vrijwilligers en stagiaires over belangrijke zaken betreffende de ezels of de organisatie. De dagmanager is tevens praktijkbegeleider voor de aan hem/haar toegewezen (beroeps)stagiaires en voert selectiegesprekken met aspirant-vrijwilligers of stagiaires, onderhoudt de contacten met dierenarts, hoefsmid of tandarts. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen en voor bezoekers. De vrijwilligers en stagiaires werken volgens een rooster onder leiding van de dagmanager.