Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Stichting De Ezelsociëteit
De Ezelsociëteit doet haar uiterste best om alle zaken rondom het werk voor de ezels zo goed mogelijk te doen en naar eer en geweten te behandelen.
Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet gaan zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe een klacht kan worden ingediend bij Stichting De Ezelsociëteit en hoe deze klacht wordt afgehandeld.Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

– Schriftelijk: Stichting De Ezelsociëteit, Zwitserse kade 5, 3707 AZ Zeist
– Telefonisch: 0343 491371 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur
– Per e-mail: via info@ezelsocieteit.nl.

– Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:
– De datum waarop de klacht binnenkomt
– Op welke manier de klacht binnenkomt (schriftelijk, telefonisch, per e-mail)
– Naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van degene die een klacht indient
– Omschrijving van de klacht
– Omschrijving van de actie die Stichting De Ezelsociëteit onderneemt naar aanleiding van de klacht
– Een klacht wordt altijd behandeld door een van de bestuursleden van De Ezelsociëteit
– Naam van het bestuurslid van De Ezelsociëteit die de klacht behandelt
– Datum waarop de klacht is afgehandeld
Antwoord op uw klacht

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord door een van de bestuursleden. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan wordt degene die de klacht heeft ingediend hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Registratie klachten
Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door Stichting De Ezelsociëteit gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van De Ezelsociëteit te verbeteren.

Vastgesteld op 2 augustus 2016 door Het Bestuur van Stichting De Ezelsociëteit