Algemeen Nut Beogende InstellingStichting Opvang De Ezelsociëteit in 1988 is gestart als particulier initiatief van ezelliefhebbers. In 2001 werd het een echte opvang en daarmee een officiële stichting: De Ezelsociëteit. We kregen de ANBI status van de belastingdienst en werden daarmee officieel een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.  Omdat we het belangrijk vinden te laten zien dat giften goed besteed worden, hebben we ook het CBF Keurmerk. In 2021 hebben Stichting De Ezelsociëteit  en Stichting Opvang Ezels de krachten gebundeld in een nieuwe stichting: Stichting Opvang De Ezelsociëteit.

CBF Erkend goed doel EzelopvangWat in de 30 jaar van ons bestaan hetzelfde is gebleven, is dat we het werk uit liefde voor de dieren doen. Dat we werken met vrijwilligers, van de dierverzorgers tot aan het bestuur en comité van aanbeveling.
Hierdoor kan het geld dat we ontvangen ook echt aan de dieren en hun verzorging worden besteed.

We krijgen geen enkele overheidssubsidie en zijn dus volledig afhankelijk van giften en donaties, legaten en sponsoring.
Uw hulp is hard nodig om het goede werk voor de ezels te kunnen voortzetten.

Helpt u mee?

Dat kan door: te helpen als vrijwilliger, een ezel (financieel) te adopteren, donateur te worden van onze stichting, een belastingvrije schenking te doen, als pleegadres een ezel op te vangen, of gewoon gezellig bij ons op bezoek te komen, een ezelwandeling te maken, de ezels een knuffel te geven en/of iets te kopen in ons winkeltje