Gezocht: liefdevolle pleegadressen
Stichting Opvang De Ezelsociëteit zoekt liefdevolle pleegadressen bij particulieren.
We zoeken mensen die er plezier in hebben om voor ezels zorgen door steeds te kijken wat hun dier nodig heeft en daarnaar te handelen. Want verzorging is elke dag weer kijken en aanpassen: dat maakt het juist zo leuk! We zoeken mensen die tijd hebben om onze ezels deze aandacht te geven en natuurlijk over een geschikt stuk land bij hun huis beschikken.

Als het klikt met de ezels, komen ze ‘APK gekeurd’, zoals we dat noemen, naar u toe. Daarvoor vragen we wel een eenmalige donatie, zodat we ons werk kunnen blijven voortzetten en ook andere ezels aan een goed tehuis kunnen helpen.

Ezels die oud zijn of speciale verzorging nodig hebben, blijven natuurlijk bij ons in de opvang, net als ezels die (chronisch) ziek zijn of gedragsproblemen hebben.

Ezels die gezond zijn kunnen naar een fijn pleegadres. Ezels zijn gezellige dieren en hebben behoefte aan aandacht. Ook doen ze graag wat actiefs, dus voor een wandeling zijn ze altijd in.
Een ezel is een kuddedier, dus een ezel alléén uitplaatsen kan niet. Behalve wanneer u al ezels heeft, kan er ééntje (of meer) van Stichting Opvang De Ezelsociëteit wordt bijgeplaatst.

De ezels gaan naar een pleegadres compleet met ‘ezel-APK’
Deze ezel-APK houdt in:

  • gechipt en met paspoort,
  • geënt tegen influenza en tetanus, ontwormd,
  • bekapt door de hoefsmid,
  • behandeld door de tandarts,
  • eigen halster en halstertouw.

Wat vragen wij van een aanstaand pleegadres?
Tijd, liefde en aandacht!
Een goede stal van minimaal 10m2 met daarin een strobed.
En een weitje dat voor 2 ezels minstens 500 m2 groot is, en niet is afgezet met prikkeldraad.

Wat kost het u?
U moet er rekening mee houden dat u de kosten voor voer, hooi en stro en dergelijke moet dragen en de normale medische kosten, zoals de hoefsmid (1 x per 3 maanden) en een jaarlijkse enting. In ruil daarvoor krijgt u er hele leuke familieleden bij. Verder berekenen wij per ezel (eenmalig) een plaatsingsbedrag plus de brandstofkosten voor het vervoer naar het nieuwe pleegadres.

Heeft u belangstelling voor een of meerdere pleegezels, of wilt u eerst meer weten? U kunt Opvang De Ezelsociëteit in Zeist tijdens openingstijden bezoeken om kennis te maken met ons en de ezels. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen, bij voorkeur via het contactformulier of per e-mail aan pleegadres@ezelsocieteit.nl.    Meer informatie over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan, vind je in onze Privacyverklaring