Een paradijs voor ezels – zo kan het terrein van De Ezelsociëteit met recht genoemd worden. Voorheen was het al een mooie, veilige plek voor onze langoren, maar het kon nog beter. Dankzij de zeer ruimhartige bijdragen van onze donateurs konden we in 2021 niet alleen ons plan uitvoeren om het hekwerk te vernieuwen, maar ook het terrein anders inrichten.

Zo werd een leefgebied voor de ezels gecreëerd dat hun natuurlijk gedrag ondersteunt, en dat hen voldoende beweging en afleiding biedt. Er zijn verschillende soorten ondergrond, lange paden en een vaste voederplek. De ezels kunnen nu zelf kiezen waar ze willen zijn: luierend in het zand, beschut achter een paar struiken, voor een lekker hapje naar de hooiruif, binnen in de stal of met andere vier- of tweebeners een ommetje maken over het terrein. Alles heel erg geluk- en welzijn-bevorderend!

Onze dank aan alle donateurs; Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn; Stichting Abri voor dieren en Stichting Nijhof Mens en Dier.