Jaap heeft de laatste vier jaren van zijn leven bij ons in Zeist gestaan. Hij is maar liefst 36 jaar oud geworden. Voordat hij naar Zeist kwam stond Jaap twee decennis lang bij de faculteit van Diergeneeskunde in Utrecht, waar hij de leveling was van vele, vele dierenartsen in opleiding. Zelfs toen Jaap eenmaal in Zeist stond kreeg hij nog bezoek van de medewerkers van de faculteit en van – inmiddels afgestudeerde – dierenartsen.

Ook in Zeist was Jaap geliefd. Bij mensen en bij de merries.
Jarenlang was merrie Jessie Jaaps trouwe metgezel. Toen zij overleed zocht en vond Jaap troost bij Tulla en later bij Kleo. Tot ons aller verbazing liet Jaap na de dood van Kleo zijn oog vallen op pittige Emma.

De twee waren onafscheidelijk de laatste maanden voor zijn dood. Eind 2018 werd jaap heel ziek. Hoewel hij aanvankelijk goed herstelde gaf hij uiteindelijk toch aan dat het genoeg was. Dag lieve Jaap, we missen je, maar we weten dat het goed is zo.