Greetje de lieve ezel wordt nog steeds gemist

Greetje was een zeer geliefde ezel van de soos, die ons vorig jaar helaas ontvallen is.
Zij was zeer populair bij de mens Greetje, een graag geziene donateur van de Ezelsociëteit.
Deze goede mens Greetje is twee weken geleden overleden. Veel te vroeg.
Haar laatste verzoek was: Geen bloemen; doe maar geld in de donatiebus van de Ezelsociëteit.
En zo geschiedde.
In de kerk, waar het afscheid van Greetje plaatsvond, stonden dus 2 donatiebussen, die,
zoals later bleek, een respectabel bedrag bevatten.
Wij danken alle gulle gevers daarvoor.
En vooral bedanken wij Greetje, die we zo graag langer in ons midden hadden gehad,
maar het gaat zoals het gaat.
En de mooie herinneringen blijven.