Grietje was de allereerste opvangezel van Stichting De Ezelsociëteit. Daarvoor hadden Harry en Vera (de oprichters van de opvang) al de broertjes Karel en Joop en logeerezels en ezels die een goed huis nodig hadden, maar dat deden ze allemaal van hun eigen geld. Tot het op een bepaald moment allemaal wat veel begon te worden. Met de komst van Grietje  in 2001 werd Stichting De Ezelsociëteit opgericht. Grietje stond opgesloten in een stal samen met haar veulen Pepper. Een club dierenvrienden kon dat niet aan zien en kocht haar vrij en zij kwam naar De Ezelsociëteit. Dat Grietje geen fijne behandeling had gehad, was goed te merken. Je kon haar eigenlijk niet goed benaderen zonder dat ze begon te trappen. In de loop van de jaren werd dit minder en op een bepaald moment leerde ze dat het heerlijk was als ze met de bladhark werd geaaid over haar lijf. Dit was ook een veilige afstand voor ons. Het heeft veel jaren gekost voor ze niet meer trapte en Ben Hart van de Engelse ezelopvang heeft daar ook nog een grote rol in gespeeld. Grietje vormde samen met Grote Isabel en Coco altijd een hecht clubje.