Jelle en Mack ezels vader en zoon Donkey Sanctuary

Mack is de zoon van Jelle. Ze komen van een goed pleegadres in Friesland. Samen zijn ze eerst naar de Diergeneeskundige Kliniek in Utrecht gegaan voor controles aan lijf en leden. Het gebit van Mack werd goed behandeld.

Ezels zijn zo tolerant: de kudde bekeek, opgesteld in een rij, vooral Mack, het muildier. Leidsmerrie Trijntje balkte: “een ezel is het niet, met die kleine oren en dat rare gehol”. Mack draafde op en neer,
aldoor weer gauw naar zijn vader Jelle, die gelukkig ook de Zeister slobber wilde slurpen.

Inmiddels is Mack ondergebracht bij onze dependance in Bunnik en is daar in gezelschap van Muffin en Shetlanders Bram en Fleur.