Floor heeft jarenlang samen met haar ezelvriendin Merel op een fijn pleegadres gestaan. Helaas konden de merries daar niet langer blijven. Al snel na aankomst in de opvang in Zeist bleek Merel ernstige gezonheidsproblemen te hebben. Ondanks intensieve medische zorg in de kliniek van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht moesten we Merel laten gaan.

Floor mist haar maatje. Onze vrijwilligers steunen Floor door haar extra aandacht te geven. En we checken of ze wel genoeg blijft eten. We hopen dat Floor op termijn een nieuwe vriendin vindt in de kudde. Dat verdient dit lieve dier.