Mooie, tengere Nikita (rechts op de foto) kwam in 2015 samen met haar ezelvriendin Nona (links) permanent bij ons in Zeist wonen. Nikita was een ‘aparte’ ezel, zowel qua uiterlijk als qua gedrag. Ze viel op door de bijzondere horizontale strepen op haar benen.

Ook qua gedrag was ze anders dan anders. Ze maakte een afstandelijke indruk en schrok snel. Je maakte haar niet blij met geknuffel en ze dook weg als ze bezoekers zag. Maar als je haar eenmaal leerde kennen en haar respecteerde was het een oh zo lief dier!

Eten was geen vanzelfsprekendheid. We moesten alles uit de kast halen om te zorgen dat ze genoeg voer binnenkreeg en haar medicijnen slikte.
Een zorgenkindje was ze, en misschien juist daarom wel de lieveling van een aantal trouwe vrijwilligers.

Haar gezondheid ging in de loop van de tijd achteruit en Nikita kreeg steeds meer last van haar hoeven. Een tijdlang hebben we de pijn nog kunnen verzachten met speciale zooltjes onder haar hoeven en met pijnmedicatie.

In het bijzijn van een van haar vaste verzorgsters is Nikita in oktober 2018 kalm ingeslapen. Zij is 28 jaar geworden.